โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในวันลอยกระทง 2565

วันอังคาร ที่ 8 พ.ย.65 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในวันลอยกระทง 2565

You may also like...