โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในวันลอยกระทง 2565

วันอังคาร ที่ 8 พ.ย.65 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในวันลอยกระทง 2565

Previous post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
Next post โรงเรียวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันทำกระทงในวันลอยกระทง 2565