โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณพระอาจารย์จากวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาสอนธรรมะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อเตรียมตัวสอบธรรมศึกษา ในวันอังคาร ที่ 15 พ.ย.65 นี้

11 พ.ย.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณพระอาจารย์จากวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาสอนธรรมะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อเตรียมตัวสอบธรรมศึกษา ในวันอังคาร ที่ 15 พ.ย.65 นี้

You may also like...