โรงเรียวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันทำกระทงในวันลอยกระทง 2565

วันอังคาร ที่ 8 พ.ย.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันทำกระทงในวันลอยกระทง 2565

You may also like...