โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 2 ท่าน คุณครูแฮเรียท และคุณครูเจนนิเฟอร์

ซึ่งมาจาโครงการ Inturn Teacher (อาสาสมัครต่างชาติ) ที่จะเข้ามาเพิ่มประสบการณ์ทางด้านภาษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน จนถึง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

Previous post ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ในระดับชั้น ป.4 – ม.3 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)
Next post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน