โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้เรียนรู้หลักการเขียนกระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี โท เอก เพื่อเตรียมสอบธรรมสนามหลวง

You may also like...