โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สืบสานประเพณี กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จัดกิจกรรม วันลอยกระทง ขึ้นใน วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การวาดภาพระบายสี และ ทำกระทงถวายวัดปลักเขว้า

You may also like...