วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย.65 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำเดือน พ.ย.65 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน