โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ คุณครูสุวิมล อาจทวีกุล ที่ได้นำก๋วยจั๊บ และไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนในมื้อเที่ยงของวันนี้

17 พ.ย.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ คุณครูสุวิมล อาจทวีกุล ที่ได้นำก๋วยจั๊บ และไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนในมื้อเที่ยงของวันนี้

You may also like...