โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ คุณครูสุวิมล อาจทวีกุล ที่ได้นำก๋วยจั๊บ และไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนในมื้อเที่ยงของวันนี้

17 พ.ย.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ คุณครูสุวิมล อาจทวีกุล ที่ได้นำก๋วยจั๊บ และไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนในมื้อเที่ยงของวันนี้

Previous post โรงเรียนวัดบ้าทวน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำเดือน พ.ย.65 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 57/2565