คณะผู้ใหญ่ใจดี เข้ามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลุมหิน

20 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้ารับมอบอุปกรณ์กีฬา ฟุตบอล โต๊ะปิงปอง อุปกรณ์การเรียน จากคณะผู้ใหญ่ใจดีที่นำมามอบให้โรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณค่ะ

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 57/2565
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 58/2565