วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ดำเนินการให้ช่างไฟฟ้าเข้าดูระบบไฟฟ้าของโรงเรียนและปรับเปลี่ยนซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัย

You may also like...