วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมคณะครูในภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน

Previous post วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเรื่องภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน
Next post วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ดำเนินการให้ช่างไฟฟ้าเข้าดูระบบไฟฟ้าของโรงเรียนและปรับเปลี่ยนซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติและปลอดภัย