วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมคณะครูในภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน

You may also like...