วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง จัดสอบธรรมสนามหลวงศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 2565เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คุณธรรม และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

You may also like...