วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นักเรียนเข้ารับถุงอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯและมูลนิธิรักษ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...