โรงเรียนบ้านหลุมหิน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

18 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมทั้ง กำนันประดับ แต่แดงเพชร คุณอภิวัฒน์ แต่แดงเพชร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ ผู้ปครอง เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน ข้อตกลงกฏระเบียบ พร้อมทั้งพบครูประจำชั้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

You may also like...