โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้เข้าร่วมโครงการ “ถุงนมกู้โลก” นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ล้างถุงนม ตากให้แห้ง เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้จะได้นำไปทำเป็นเก้าอี้ถุงนมต่อไป

ตามที่โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้เข้าร่วมโครงการ “ถุงนมกู้โลก” นั้น นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ล้างถุงนม ตากให้แห้ง เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้จะได้นำไปทำเป็นเก้าอี้พลาสติกรักษ์รักโลกต่อไป

You may also like...