โรงเรียนวัดเบญพาด”รับมอบทุนการศึกษา”(23พย.65)

ขอขอบคุณผู้ประสานงานขอบริจาคทุนการศึกษา คุณครูธงชัย จุลทรักษ์
ขอขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษา คุณธรรมนูญ จันทรอำพร มอบทุนการศึกษาจำนวนเงิน 10,000 บาท
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเบญพาด

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ณ ศาลาอนุสรณ์ 85 ปีโรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้เข้าร่วมโครงการ “ถุงนมกู้โลก” นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ร่วมกันทำความสะอาด ล้างถุงนม ตากให้แห้ง เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้จะได้นำไปทำเป็นเก้าอี้ถุงนมต่อไป
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมทำบุญด้วยบิดาของเด็กหญิงอัสมา – เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 และได้ทำพิธีกรรมตามศาสนาอิสลาม