การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP ห้วยกระเจา 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบคุณภาพจาก #ครูประทีป คลองน้อย

You may also like...