การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP ห้วยกระเจา 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบคุณภาพจาก #ครูประทีป คลองน้อย

Previous post ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง นำเสนอสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน My School Project ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ประสับผลสำเร็จการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ในกิจกรรมที่ดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างประสบผลสำเร็จ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2