โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะครู ซ้อมนักเรียนเดินขบวนพาเหรดเตรียมความพร้อมเนื่องในงานกีฬากลุ่มของโรงเรียน

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะครู ซ้อมนักเรียนเดินขบวนพาเหรดเตรียมความพร้อมเนื่องในงานกีฬากลุ่มของโรงเรียน
Next post “ร่วมแสดงความยินดี”