“กิจกรรมทำบุญเดือนเกิด”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด ให้กับบุคลากรในสำนักงานที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน โดยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในการนี้นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในการเปิดการบรรยายให้แก่บุคลากรในสำนักงาน โดยมี นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้บรรยายความรู้เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

You may also like...