“ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแด่พนักงานราชการ”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:30 น. นายสมพร  พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ  เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแด่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้แก่

1.น.ส. อุมาพร  วิเศษสิงห์  พนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ

2.น.ส. แพรวนภา  โคกแก้ว พนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ

3.น.ส. กมลชนก  เสือผู้  พนักงานราชการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...