การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ sp ท่ามะกา 2

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจคุณครูและนักเรียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ sp ท่ามะกา 2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2565 โดยมีนางสาววารุณี ตะโกภู่ ผอ.โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประธานศูนย์ sp ท่ามะกา 2 และผู้บริหารในกลุ่ม sp ท่ามะกา 2 ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทุกด้าน มีเวทีได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพและความเป็นเลิศได้

You may also like...