🇹🇭กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”🇹🇭


วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.บุคลากรสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร

Previous post การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ sp ท่ามะกา 2
Next post วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565