วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.บุคลากรสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร