“การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตรี และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมประชุมการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565

Previous post “การประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้ารับการประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมรับการนำเสนอผลการดำเนินงาน My School Project ปีงบประมาณ 2565 ขอขอบคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ประชุมผู้นำชุมชนตำบลพนมทวน ครั้งที่ 1/2565