การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net,NT,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00น.ถึง16.30น. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-net,NT,RT และการใช้ผลการประเมินในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รับชมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ Google Meet การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...