“การประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้ารับการประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมรับการนำเสนอผลการดำเนินงาน My School Project ปีงบประมาณ 2565 ขอขอบคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
Next post “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ”