“การประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้ารับการประเมินวิทยะฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมรับการนำเสนอผลการดำเนินงาน My School Project ปีงบประมาณ 2565 ขอขอบคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ

You may also like...