กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

คุณครูแฮเรียท และคุณครูเจนนิเฟอร์ จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา โดยนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

Previous post คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม SP ท่ามะกา 2
Next post วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565