ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมโรงเรีนยผู้ทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปยังโรงเรียนเครือข่ายในสังกัด