โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “ประชุมกลุ่มสามัญใหญ่ประจำปี 2565 กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565”

ประชุมกลุ่มสามัญใหญ่ประจำ...