คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม SP ท่ามะกา 2

Previous post วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
Next post กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ