คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม SP ท่ามะกา 2

You may also like...