คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญในวันพระ ตักบาตร ถวายภัตตาหาร ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับนักเรียน