วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญในวันพระ ตักบาตร ถวายภัตตาหาร ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับนักเรียน

Previous post วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
Next post นักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทย เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หน่วยงานที่จัดการแข่งขันคือสโมสรไลออนส์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี