โรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมภารกิจต่างๆของโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆประสบผลสำเร็จ

You may also like...