โรงเรียนบ้านหลุมหินรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านหลุมหิน มาฉีดวัคซีนเอชพีวี (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก)ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คน

Previous post วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีการศึกษา 2565
Next post โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”