โรงเรียนบ้านหลุมหินรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านหลุมหิน มาฉีดวัคซีนเอชพีวี (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก)ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คน

You may also like...