โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

You may also like...