การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 42/2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ รายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2565

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครอบครัว ที่ได้จัดซื้อหญ้าเทียมให้กับทางโรงเรียน เพื่อที่จะนำมาจัดสวนหน้าอาคารอเนกประสงค์
Next post พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “SP ห้วยกระเจา 1 นาใหม่เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่องร่วมเดินขบวนพาเหรดและกองทัพนักกีฬา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านนาใหม่