“ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน จำนวนห้องเรียน และ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียน เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Previous post โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย ครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี ครูนุชรดี ไชยมงคล และครูภานุมาศ นะดี ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนพนมทวน 2