โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนพนมทวน 2

30 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนพนมทวน 2 โดยโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหลายรายการ และได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองหลายรายการ เช่น การแข่งขันมารยาทไทย ป.๑ – ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓ สวดมนต์แปล สวดบาลีแปลไทย ป.๑ – ม.๓ ฯลฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในปลายเดือนธันวาคม ต่อไป

You may also like...