ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน จำนวนห้องเรียน และ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียน เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
Next post ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์(E-book) สพม.ร้อยเอ็ด ประจำเดือพฤศจิกายน 2565