โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบคุณ กำนันพัชรพล สืบดา หมู่ 1 บ้านซ่อง ผู้ไหญ่ออง จันทร์หอม หมู่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ ผู้ไหญ่ณัฐพล ทรัพย์วรากูล หมู่ 16 บ้านดอน ผู้ไหญ่เผอิญ สุขธูป หมู่ 21 บ้านดอนสว่าง สท.กรึก คำปาน สท.สวิท จันทร์หอม ตลอดจนผู้นำชุมชน และผู้ปกครองทุกๆท่าน สำหรับอาหารกลางวัน ขนม น้ำดื่ม สำหรับนักกีฬาและกองเชียร์ กีฬานักเรียน (นาใหม่เกมส์) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65

You may also like...