โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบคุณ กำนันพัชรพล สืบดา หมู่ 1 บ้านซ่อง ผู้ไหญ่ออง จันทร์หอม หมู่ 13 บ้านกรอกฟ้าสาธุการ ผู้ไหญ่ณัฐพล ทรัพย์วรากูล หมู่ 16 บ้านดอน ผู้ไหญ่เผอิญ สุขธูป หมู่ 21 บ้านดอนสว่าง สท.กรึก คำปาน สท.สวิท จันทร์หอม ตลอดจนผู้นำชุมชน และผู้ปกครองทุกๆท่าน สำหรับอาหารกลางวัน ขนม น้ำดื่ม สำหรับนักกีฬาและกองเชียร์ กีฬานักเรียน (นาใหม่เกมส์) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน (นาใหม่เกมส์) #1.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี #2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี #3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาเปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ***ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนทุกประเภทกีฬา ครูผู้ฝึกซ้อมทุกท่าน กองเชียร์ผู้ปกครองนักเรียน และผู้สนับสนุนทุกๆท่าน
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน จำนวนห้องเรียน และ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียน เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2