โรงเรียนบ้านซ่อง ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565

ขอขอบคุณ #วันรุ่ง พาสุทธิ ภาพ

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนพนมทวน 2
Next post วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล, พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอห้วยกระเจา (หลังใหม่)