โรงเรียนบ้านซ่อง ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน (นาใหม่เกมส์) #1.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี #2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี #3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาเปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ***ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนทุกประเภทกีฬา ครูผู้ฝึกซ้อมทุกท่าน กองเชียร์ผู้ปกครองนักเรียน และผู้สนับสนุนทุกๆท่าน

You may also like...