การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 43/2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
รายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2565

Previous post ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 2 ได้จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา
Next post ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565