พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ของ SCGP โรงงานวังศาลา บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30น. ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี2565 ของ SCGP โรงงานวังศาลา บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โดย นายสมพร  พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้นายอรัญ  เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้แก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชุมชนรอบโรงงาน จำนวน 15 โรงเรียน จำนวนทุนการศึกษา 330 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 660,000 บาท ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน

You may also like...