ช่างเข้ามาดำเนินการก่อสร้างสนามวอลเล่ย์และสนามตะกร้อบริเวรด้านหน้าโรงเรียน