โรงเรียนบ้านหลุมหินขอขอบพระคุณค่ายฝึกไทรโยค

9 ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหลุมหินขอขอบพระคุณค่ายฝึกไทรโยคที่มามอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้โรงเรียนนำไปประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนต่อไป❤️

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรมจากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์
Next post ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2