โรงเรียนบ้านหลุมหินขอขอบพระคุณค่ายฝึกไทรโยค

9 ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหลุมหินขอขอบพระคุณค่ายฝึกไทรโยคที่มามอบข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้โรงเรียนนำไปประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนต่อไป❤️

You may also like...