“ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอรัญ เทือกขันตรี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายแมน  คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำสพป.กาญจนบุรี เขต 2

Previous post โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งเตือนอากาศหนาวจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2565
Next post “การประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการ โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”