“ยินดีต้อนรับ นางสาวลัดดาวัลย์ อำนวยศักดิ์โสภณ”

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ นางสาวลัดดาวัลย์ อำนวยศักดิ์โสภณ มาปฏิบัติงานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

You may also like...