“การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565”

“การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565”
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ในการนี้ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดพิธีสวดมนต์อธิฐานจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
จากนั้น บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขากาญจนบุรี นำโดย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานสาขาจังหวัดกาญจนบุรี บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา , โล่โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น , ทุนการศึกษา , เกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่น , เกียรติบัตรครูประสานงานดีเด่น และเสื้อกีฬา ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และได้ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดภัยให้กับสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา
ทั้งนี้ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา ที่จัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ดังนี้
1.โรงเรีนยบ้านสระลุมพุก
2.โรงเรียนบ้านหนองตาคง
3.โรงเรียนประชาวิทยาคาร
4.โรงเรียนพระแท่นดงรัง
5.โรงเรียนบ้านดอนสระ
6.โรงเรียนบ้านวังรัก
7.โรงเรียนบ้านอ่างหิน
8.โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
9.โรงเรียนบ้านท่ามะกา
10.โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร)
11.โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น

You may also like...