ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอเชิญชวนผู้ร่วมทำบุญตักบาตร (อาหารสด) แด่พระสงฆ์ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ เส้นทางวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ถึง ซอยสัมพันธ์นิเวศน์ (ตลาดปากบ่อ)

You may also like...