โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566

นักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้ารับทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดหนองขุย ทุนละ 500 บาท รวม 10 ทุน ณ วัดหนองขุย เวลา 11.00 น.

You may also like...