แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

You may also like...