ประชาสัมพันธ์เเะลเชิญชวนคณะนักเเสดงสมัครเข้ารับดารคัดเลือกเป็นตัวเเทนประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

Previous post การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคราช
Next post ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรพจำปีงบประมาณ 2566